در صورت نیاز به سرویس انحصاری و یا برای خرید با مقدار بالا با شماره تماس رو به رو در ارتباط باشید ..

Telegram : @MrRoutine | Tell : 09384625236

آیا فالوور ها واقعی هستند ؟

این فالوور ها نه تماما فیک هستند و نه تماما واقعی ! در حقیقت این فالوور ها دی اکتیو و غیر فعال هستند اما درصدی از این فالوور ها بر روی لایک ، ویو و کامنت شما تاثیر گذار است …

آیا این فالوور ها ریزش دارند ؟

بله ! اما در زمان ارسال مقداری فالوور به عنوان هدیه برای شما ارسال میشود تا در صورت ریزش احتمالی جبران شود …

زمان ارسال فالوور ها چقدر است ؟

بر اساس مقدار نیاز شما ارسال فالوور ها بین ۵ دقیقه الی ۷ روز زمان میبرد .